Andraårselever vid trädgårdsmästarutbildningen på YH Enköping anlägger
fem tematrädgårdar med det övergripande temat ”Trädgårdsrum – från strikt till exotiskt"

Tema 2011Årets tema är "Trädgårdsrum - från strikt till exotiskt". "Rummen" är fem till antal och respektive rumstema är strikt, naturlikt, romantiskt, mystiskt och exotiskt.
Tidigare års teman
2010; Färg & Form
2009; Tidsepoker
2008; Hemma hos familjerna