Andraårselever vid trädgårdsmästarutbildningen på YH Enköping anlägger
fem tematrädgårdar med det övergripande temat ”Trädgårdsrum – från strikt till exotiskt"

tisdag 24 maj 2011

Invigningen

Boka onsdag den 22/6 kl. 14:00 för att besöka åpromenaden i Enköping och invigningen av årets Tematrädgårdar.

Förberedelser

Planeringen av årets Tematrädgårdar är i full gång.  Skisser är ritade och växtlistor finns klara. Just nu är klassen ute på praktik, samtidigt som vi alla kämpar med att hitta sponsorer till allt som kan behövas till årets trädgårdar.